Tall bearded irises


 • BARBARA MY LOVE (Maryott 1998)BARBARA MY LOVE (Maryott 1998)

  BARBARA MY LOVE (Maryott 1998)

 • BENGAL TIGER (Maryott 1980)

  BENGAL TIGER (Maryott 1980)


 • BEST BET (Schreiner 1988)BEST BET (Schreiner 1988)

  BEST BET (Schreiner 1988)

 • BLACK SUITED (Innerst 2000)BLACK SUITED (Innerst 2000)

  BLACK SUITED (Innerst 2000)

 • BOLD VISION (Kerr 2000)BOLD VISION (Kerr 2000)

  BOLD VISION (Kerr 2000)

 • BRIDAL ICING (Johnson 2002)

  BRIDAL ICING (Johnson 2002)

 • BRONZE PEACOCK (Aitken 2003)BRONZE PEACOCK (Aitken 2003)

  BRONZE PEACOCK (Aitken 2003)

 • BRUSSELS (Johnson 2003)BRUSSELS (Johnson 2003)

  BRUSSELS (Johnson 2003)

 • BURGEMEISTER (Schreiner 1987)BURGEMEISTER (Schreiner 1987)

  BURGEMEISTER (Schreiner 1987)